Scuola Leonardo da Vinci - Scuola di lingua italiana in Italia

Škola italského jazyka "Scuola Leonardo da Vinci ®"

Naučte se italský jazyk v Itálii - ve Florencii, Miláně, Římě či Sieně. 
Oficiální povolení italského ministerstva školství 

Scuola Leonardo da Vinci ®

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI

1. Uzavření smlouvy
Formulář o zápisu prosím zašlete přímo škole, kterou jste si vybrali. Minimální věk uchazečů o studium je je 16 let.  Smlouva o studiu je uzavřená, když škola písemně potvrdí vaší přihlášku. Potvrzení Vám bude zasláno v co nejkratším čase.         

2. Platba
2.1. Pokud je potřeba vízum pro studium v Itálii, studenti musí nejdříve kontaktovat italskou ambasadu či kontźulát  a zkontrolovat všechyn potřebné dokumenty k obdržení víza. Po zjištění stanovených podmínek italskou ambasádou či konzulátem je třeba se u nás zaregistrovat. Spolu s registrací je vyžadováno zaplacení celého kurzu a registračního poplatku. Po obdržení registrace a platby, Vám bude zasláno potvrzení o registraci. Tento dokumen je jedním z požadavků pro získání víza.

2.2. Všechny platby musí být uskoutečněné kreditní kartou (viz prihláška), mezinárodní poštovní službou nebo bankovním převodem na účet školy, jež jste si zvolili. Pokud jste platbu provedli bankovním převodem, bankovní poplatky jsou na vaše náklady (zhruba 25 euro).

2.3.  Než budete moci navštěvovat naše kurzy, můžete být požádáni o doložení platby (dokladu o zaplacení).

2.4. Pro rezervaci vašeho ubytování potřebujeme číslo vaší kteditní karty pro garanci. 

2.5. Ubytování  musí být zaplacené v den vašeho příjezdu do Itálie. Platba musí být provedena hotovostí či cestovní šekem v plném rozsahu. 

3. Poskytnutí služeb
Smluvní služby jsou vypsány v propagačních materiálech a na ceníku. Jakákoliv jiná dohoda musí být písemně potvrzena.

4. Zrušení
4.1. Žádost o zrušení musí být zaslána do školy doporučeným dopisem, telegramem , faxem nebo e-mailem.

4.2. Pokud je žádost o zrušení zaslána více než 21 dní před začátkem kurzu, škola Vám vrátí celou částku za kurz bez registarčního poplatku, který můžete využít pro příští kurz . Registrační poplatek platí 12 měsíců od registrace původního kurzu. 

4.3. Pokud je žádost o zrušení zaslána do 15 dnů před začátkem kurzu, škola Vám bude účtovat první týden kurzu a ubytování a registrační poplatek. Až do tohoto datumu je možné změnit jméno účastníka kurzu a to za poplatek 45 euro za novou registraci.

4.4. Žádost o zrušení podána méně než 15 dnů před začátkem kurzu , škola bude účtovat dvoutýdení kurz a ubytování, spolu s registračním poplatkem. 

4.5. Pokud je žádost o zrušení podána po začátku kurzu, škole připadá celková částka a nebude poskytnutá žádná náhrada .

4.6. Kurzy začínají datumem uvedeným  naší školou. Nebude poskytována žádná náhrada kurzovného studentům, kteří nastoupí do kurzu později, nebo těm, kteří odjíždí dříve než je konec kurzu, či těm studentům, kteří budou mít zameškané hodiny.

5. Kurzy
Kurzy probíhají od pondělí do pátku  a mohou probíhat v ranních či odpoledních hodinách. Kurzy nebrobíhají ve státní svátky a nejsou nahrazovány.

6. Ubytování
6.1. V ojedinělých případech, kdy škola není schopna poskytnou požadované  ubytování, vám nabídne alternativu. Ubytování je poskytované od nedělního večera, který předchází začátku kurzu do sobotního rána, den po skončení kurzu. Datum zahájení a ukončení ubytování musí být písemně potvrzen. Škola působí jako zprostředkovatel ubytování  mezi studenty a vlastníky ubytování a není zopovědná za  podmínky, které si studenti sami s vlastníky stanovía a jejich vztahy.           

6.2.  Budete požádáni o číslo vaší kteditní karty na garanzi pro dokončení vaší rezervace. 

6.3. V případě, že si  zvolíte ubytování od naší školy, bude po vás požadovaná vratná záloha 100 euro (hotově), která bude vyžadována v hotovosti při příjezdu při převzetí klíčů od bytu. Záloha vám bude vrácena při odjezdu, pokud nebude v bytě nic poškozeného. 

7. Pojištění 
7.1. Naši studenti jsou pojištění (pro případ nehody, úrazovým pojištěním) během  cesty do školy (hodinu před začátkem a hodinu po konci kurzu) a během vyučovacích hodin a volnočasových aktivit organizovaných školou. 

7.2. Studenti nejsou pojištěni pro případ nemoci, úrazu, krádeže či ztráty osobních věcí a to né školou ani vlastníky ubytování. Proto Vám doporučujeme uzavřít osobní cestovní pojištění.       

7.3. Během vašeho pobytu v Itálii, musíte být pojištěni proti nemoci a úrazu. Občané EU  mají nárok na bezplatnou zdravotní péči v Itálii, pokud mají vyřízený formulář E111, který si vyřídíte ve své domovské zdravotní pojišťovně ještě před odjezdem. Studenti , kteří nepochází ze zemí EU si musí ověřit u příslušných orgánu ve své zemi, zda jsou pojištěni pro pobyt v zahraničí. Pokud nejsou pojištěni, musí si opatřit zdravotní pojištění pro svůj pobyt v Itálii.   

7.4. Kromě toho, vám doporučujeme se pojistit proti nenavrácení platby provedené naší škole  z důvodu zpoždění žádosti o zrušení kurzu, absense v kurzu či dřívejšího odjezdu.        

8. Víza

 Evropští občané nepotřebují pro svůj pobyt víza, pokud jejich pobyt nepřekročí 90 dnů. 

Občané ostatních zemí by se měli obrátit na nejbližší  italskou ambasádu či konzulát  pro zjištění podmínek potřebných k povolení k pobytu. Studenti si víza vyřizují na vlastní náklady. 
Připomínáme studentům, kteří pocházejí ze zemí které vyžadují víza, aby pro více informací kontaktovali vybranou školu .    

9. Ochrana osobních údajů
Student dává souhlas škole Leonardo da Vinci  k použití jeho osobních údajů v databázi pro administrativbí účely spojené s přihláškou.  Student může také přijímat inforamce, reklamu a propagační akce, týkající se naší školy. Student může kdykoliv, v souladu s italským právem (art.13, 675/96), požádat o vymazání svých dat z databáze školy. 

10. Fotografie a videozáznam
Škola si vyhrazije právo používat fotografie a videozáznamy pořízené v hodinách či aktivitách organizovaných školou,a to k propagačním účelům.  Pokud student nechce dát svůj souhlas k publikování těchto materiálů, musí maximálně do jednoho měsíce od pořízené záznamů  napsat do školy. Tento materiál nemá komerční ani obchodní hodnotu.    

11.Změny v programech kurzů a tarifech
Škola si vyhrazuje právo měnit program svých kurzů a jejich tarifů. 

12. Podmínky přijetí
Podepsáním registračního formuláře či jiných písemných dokumentů o registraci, student souhlasí s příjmutím Všeobecných podmínek účasti. 

Kontakty

Škola vám na požádání poskytne všechny potřebné informace online, odpovíme na vaše dotazy a můžeme vám zaslat také naší brožuru. 

  • Telefonické informace : +39 055 290305

Spojte se s námi

Najdete nás také na sociálních sítích. Sledujte nás a zůstaňte s námi v kontaktu.  
Jste zde: Home Informace Podmínky ūčasti